kapat
MENÜ
Ürün sepete eklendi
Yazar Listesi
X
Bir Yazar Seçin
Yazarlar
-
Jr.
İhsan ŞENOCAK
İhsan ŞENOCAK
1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usülde İslâmî İlimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu. Diyanet İşleri Başkanlığında farklı kademelerde görev yaptı. 1996 yılında Yedibeyza dergisini neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta müstear isimle dizi ve düşünce yazıları yazdı. 2008’de Tv5’de “Köprü” programını hazırlayıp sundu. Ülke tv ve çeşitli kanallarda programlar yaptı. Müstear isimlerle farklı türlerde çok sayıda yazı kaleme aldı. Kurucusu olduğu ve kısa adı ‘İFAM’ olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usül, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi’nin ve İFAM‘ın aylık olarak Arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية/el-Mecelletü’l-Hamidiyye” dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır. 1 – Tezleri Doktora: İslâm Hukukunda Örfün Hükümlere Etkisi Yüksek Lisans: İslâm Hukuku’nda Taklit 2 – Kitapları A.Türkçe 1- Kur’an-ı Kerim Müdafaası 2- Neden Kur’an-ı Kerim Hedef 3- Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı 4- Bir Akide Kırılması: Nüzûl-ü İsa 5- Bir İnkılaptır Namaz 6- Bir Mekteptir Oruç 7- Dünyevileşme Her Yerden Aşk Kalpten Vurur 8- Tasavvuf ve Cihat 9- İnsanlığın Umut Kıtası: Âlemi İslam 10- Bin Yıldır Düşmeyen Cephemiz: Doğu Türkistan 11- Mekke’den İstanbul’a Fetih, Fatih Ayasofya 12- İki Devrin Ulu Hocası: Ali Haydar Efendi 13- İftiraların Odağındaki Sahabi: Ebû Hureyre 14- İmam’ı A’zam’ın İzinde 15- Kudemâ Meclisi 16- Çağa Şeref Verenler 17- Tefekkürde Tesettürde İslam Diyen Kızlar 18- İslâm’ın Kızına 19- Müslüman Gence 20- Üstad’ın Gençliğe Hitabesine Dair 21- Büyük Doğu Çağına Doğru 22- 24 Saat Müslümanca Bir Hayat -Edep Risâlesi- 23- İslâm Evinde Çocuk Terbiyesi 24- İslâm Hukûku: İftiralar-Cevaplar 25- Küresel Krizden Çıkış: İslâm İktisâdı 26- İslâm Hukûkunda Taklid 27- İslâm Hukûkunda Örf 28- Son İslam Devleti Osmanlı’nın Ufkunda 29- Babamın Hatıralarıyla Yakın Tarih 30- Kıştaki Bahar Mahmud Efendi Hazretleri
Çağa Şeref Verenler
Bir Mekteptir Oruç
Kudema Meclisi
110,00 TL
93,50 TL
İslam'ın Kızına
İslam Hukuku İftiralar Cevaplar